ورود کاربران ◄
| صفحه کاربران | شماره پشتیبانی ۵ تا ۲۲۶۳۱۰۲۳
برقراری مجدد خطوط تلفن شرکت

به اطلاع می رساند، اختلالی که در خطوط تلفن شرکت از سمت مخابرات پیش آمده بود، برطرف شد. از این رو، شرکت از تمامی دوستانی که در برقراری ارتباط با شرکت با مشکل مواجه بودند عذرخواهی می نماید و از همکاری و صبوری این دوستان کمال تشکر را دارد.