ورود کاربران ◄
| صفحه کاربران | شماره پشتیبانی ۵ تا ۲۲۶۳۱۰۲۳
جشنواره ویژه مشتریان وفادار فراتر

ضمن سپاس از مشترکین وفادار شرکت فراتر در نظر داریم به منظور ارج نهادن به اعتماد این گروه از مشترکین، به عزیزانی که یکسال از خدمات ما استفاده نموده اند ، یک گیگ ترافیک رایگان/یکماه سرویس رایگان(بسته به نوع طرح فعلی) و برای مشترکینی که بیش از دو سال از خدمات شرکت فراتر استفاده نموده اند ، دو گیگ/دو ماه سرویس رایگان(بسته به نوع طرح فعلی) هدیه نمائیم. امید است که این برگ سبز اهدائی از طرف فراتر بتواند گوشه ای از لطف و اعتماد شما به ما را سپاس گوید. مدت زمان جسنواره محدود و تا پایان تیر ماه می باشد.