بسته های پیشنهادی اینترنت – فراتر
پرتال کاربران Open Nav

بسته های پیشنهادی اینترنت

سفارش سرویس اینترنت پرسرعت وایرلس

سرویس های حجمی
سرویس های نامحدود
ترافیک اضافه

1. سرویس های ویژه : شبانه 1/3 حساب می شود به این صورت که به ازای هر سه گیگ ، یک گیگ از حساب کاربر کم می شود.
2. قابلییت انتقال ترافیک به ماه بعد را خواهد داشت .
3. در صورت نیاز به اعزام نیرو در محل در کمتر از 24 ساعت، نیرو اعزام میشود.
4. تمامی قیمت ها 9% ارزش افزوده اضافه می گردد .
5. تمامی قیمت ها به تومان می باشد

Up To 1Mb حداقل سرعت 128

میزان ترافیک قیمت
5 گیگ 16,500
15 گیگ 37,500

Up To 5Mb حداقل سرعت 128

ویژه
میزان ترافیک قیمت
5 گیگ 25,000
15 گیگ 56,000

Up To 2Mb حداقل سرعت 256

میزان ترافیک قیمت
5 گیگ 17,500
10 گیگ 28,500
20 گیگ 44,500

Up To 5Mb حداقل سرعت 256

ویژه
میزان ترافیک قیمت
5 گیگ 26,000
10 گیگ 43,000
20 گیگ 66,500

Up To 3Mb حداقل سرعت 512

میزان ترافیک قیمت
10 گیگ 30,000
20 گیگ 49,000
30 گیگ 84,500

Up To 5Mb حداقل سرعت 512

ویژه
میزان ترافیک قیمت
10 گیگ 45,000
20 گیگ 73,000
30 گیگ 127,000

Up To 4Mb حداقل سرعت 1024

میزان ترافیک قیمت
15 گیگ 42,000
30 گیگ 69,000
40 گیگ 84,500

Up To 8Mb حداقل سرعت 1024

ویژه
میزان ترافیک قیمت
15 گیگ 63,000
30 گیگ 103,000
40 گیگ 127,000

Up To 5Mb حداقل سرعت 2048

میزان ترافیک قیمت
20 گیگ 53,000
30 گیگ 71,000
50 گیگ 101,500

Up To 8Mb حداقل سرعت 2048

ویژه
میزان ترافیک قیمت
20 گیگ 79,000
30 گیگ 106,000
50 گیگ 152,000

Up To 20Mb حداقل سرعت 6144

میزان ترافیک قیمت
50 گیگ 111,500
100 گیگ 186,500
200 گیگ 336,500

Up To 50Mb حداقل سرعت 6144

ویژه
میزان ترافیک قیمت
50 گیگ 167,000
100 گیگ 280,000
200 گیگ 505,000

1. سرویس های عادی با توجه به مصرف منصفانه کاربر محاسبه می گردد .
2.تمامی قیمت ها 9% مالیات ارزش افزوده اضافه می گردد .

Up To 2Mb حداقل سرعت 128

26,000 تومان / ماه
سفارش سرویس

Up To 4Mb حداقل سرعت 256

42,000 تومان / ماه
سفارش سرویس

Up Tp 4Mb حداقل سرعت 512

86,000 تومان / ماه
سفارش سرویس

Up Tp 4Mb حداقل سرعت 512

110,000 تومان / ماه
ویژه
سفارش سرویس

Up Tp 5Mb حداقل سرعت 1024

170,000 تومان / ماه
سفارش سرویس

Up Tp 5Mb حداقل سرعت 1024

250,000 تومان / ماه
ویژه
سفارش سرویس

Up Tp 5Mb حداقل سرعت 2048

310,000 تومان / ماه
سفارش سرویس

Up Tp 5Mb حداقل سرعت 2048

480,000 تومان / ماه
ویژه
سفارش سرویس

برای خرید حجم به پنل کاربری خود وارد شوید.

میزان پکیج ترافیک قیمت هر گیگ قیمت کل
1 گیگ 3,000 3,000
5 گیگ 2,680 13,400
10 گیگ 2,440 24,400
20 گیگ 2,120 42,400
35 گیگ 1,940 67,900
50 گیگ 1,808 90,400
100 گیگ 1,654 165,400
200 گیگ 1,577 315,400

برای دریافت آخرین تغییرات در کانال تلگرام ما عضو شوید! ورود به کانال
کارشناسان ما آماده راهنمایی شما هستند!
5 الی 22631023
Top